Sukutaulu TESSU (FI36648/10)

KUKKIPUUN BIEGGA
(FIN31067/05)
KUKKIPUUN BIEGGA KUKKIPUUN BIEGGA KUKKIPUUN BIEGGA
KIEVRADUV'VA TSAHPI
(FIN18334/00)
KIEVRADUV'VA TSAHPI KIEVRADUV'VA TSAHPI
TUISKU
(SF30485/90)
TSABBA MAHTTE
(SF18326/86)
SAANA
(SF24111/86)
KIEVRADUV'VA LIEKKI
(FIN22450/97)
KIEVRADUV'VA LIEKKI KIEVRADUV'VA LIEKKI KIEVRADUV'VA LIEKKI
UULA
(SF09960/88)
UULA UULA UULA
SYVÄRIIHEN LUMIKKI
(SF20512/94)
SYVÄRIIHEN LUMIKKI
KUKKIPUUN OAIVI
(FIN35218/02)
PILVIPOLUN SIMEON
(FIN13125/95)
PILVIPOLUN SIMEON PILVIPOLUN SIMEON PILVIPOLUN SIMEON
SHACAL LOITSU
(SF16089/92)
SHACAL LOITSU SHACAL LOITSU SHACAL LOITSU
IRENE
(SF10012/90)
IRENE IRENE IRENE
HUHTUN GAISSA
(SF25991/94)
HUHTUN GAISSA
TSABBA TSARGA
(SF14889/92)
HUHTUN STAALO
(SF11854/91)
MALLA
(FIN26467/05)
MALLA MALLA
REPPULIN TUMHALAD
(FIN29969/02)
REPPULIN TUMHALAD REPPULIN TUMHALAD
TUNTURITUULEN NUUTTI
(SF35883/90)
TUNTURITUULEN NUUTTI TUNTURITUULEN NUUTTI TUNTURITUULEN NUUTTI
OTTOPOIKA
(SF13968/86)
PUH
(SF027807/85)
PUKRANVAARA PUURA
(SF53941/94)
PUKRANVAARA PUURA PUKRANVAARA PUURA PUKRANVAARA PUURA
REPPULIN SARUMAN
(SF36409/89)
REPPULIN SARUMAN REPPULIN SARUMAN REPPULIN SARUMAN
PEERA
(SF21863/91)
PEERA PEERA PEERA
DARIA
(FIN16827/02)
DARIA DARIA
TUISKUTURKIN ARMAS-KASPERI
(SF29755/92)
TUISKUTURKIN ARMAS-KASPERI TUISKUTURKIN ARMAS-KASPERI
RISUKARHIN UULA
(SF27836/88)
NAIGU
(SF23157/86)
NAIGU
CHEYENNE
(FIN23465/98)
CHEYENNE CHEYENNE CHEYENNE
RISUKARHIN CULKU
(SF44248/92)
HUHTUN FANFAARI
(SF25994/94)
HUHTUN FANFAARI